OLV-weken

Home » OLV-weken

OLV-weken

Twee keer per jaar tijd voor iets anders: de OLV-weken. In plaats van het gewone lesprogramma zijn er excursies en voeren we verschillende activiteiten en projecten uit. Deze leuke en uitdagende weken vormen een aanvulling op de gewone lessen waarbij ook de sfeer en het saamhorigheidsgevoel in de klas worden versterkt. In velerlei opzicht een verrijking. Door de bundeling van deze activiteiten voorkomen we ook dat er tijdens de gewone lesweken lessen uitvallen. Tijdens de eerste OLV-week werk je intensief met je klas aan “BrugklasLivfe”. Het resultaat daarvan voer je op voor alle ouders. Zij beleven dan hoe het leven van de brugklasser er uitziet.